Rekruttering

Vi hjelper deg å redusere risiko når du skal ansette

Som rådgiver og spesialist bistår vi kundene våre i hele eller deler av en rekrutteringsprosess, alt etter hva behovet er. Med et stort nettverk av fagspesialister innen økonomi, regnskap, revisjon og finans, kan veien være kort til din neste ansettelse.

Vellykkede ansettelser starter med god dialog

Selv om vi er kjent for å snu oss raskt, tar vi aldri lett på et oppdrag. En grundig prosess er selvsagt når du samarbeider med oss. Den består blant annet av:

Kartlegging: Et godt resultat henger sammen med utgangspunktet. Grundig kartlegging av selskap og kompetansebehov er avgjørende for å lykkes. God dialog gir felles forståelse og viktig input til løsninger.

Vurdering og valg: Som kunde av M4U forholder du deg til en enkel og tydelig plan. Vi kan ta hånd om hele prosessen for deg. De gode kandidatene finner vi frem til gjennom nettverk, faglig forankrede metoder og verktøy, samt skreddersydd markedsføring.

Rådgivning og støtte: I tillegg til anerkjente intervjumetoder og verktøy, bidrar vi med bred faglig støtte i prosessen med selektering og valg av kandidater. Målet er alltid at både kunde og kandidat er fornøyde med prosessen – og at det blir enklere å velge riktig person til jobben.

Oppfølging: Vi bidrar med rådgivning, oppfølging og onboarding som ivaretar bedrift og kandidat ut fra deres behov.

Vil du redusere risiko for kostbare feilansettelser?

Stort og verdifullt nettverk

Vår kontinuerlige kartlegging gir oppdatert kunnskap om tilgjengelige kandidater. Porteføljen vår består av flere tusen økonomer, både i Rogaland og i resten av Norge, som bidrar til å sikre kandidattilfang når du skal ansette.

Kundeuttalelse
AS Betong:

– Vi spiller hverandre gode

– M4U stiller de riktige spørsmålene fra start. Det gjør at prosessen blir bedre og raskere, samtidig som jeg slipper å bruke tid på feil kandidater. Servicen, forståelsen og farten er noe av det som gjør at jeg anbefaler dem videre.

Sølvi Eltervåg Lie (venstre)
tidligere CFO i AS Betong

Skal du ansette Økonomisjef?
Controller? CFO?

Porteføljen vår består av alt fra nyutdannede til toppledere og fagspesialister.
Vi forteller deg gjerne mer om hvordan vi går frem for å finne faglig dyktige og motiverte kandidater.

Slik er Management 4U sin prosess

Vår prosess er grundig, enten det er en rekruttering til en fast stilling i din bedrift, eller det er en prosess der vi skal stille med konsulent/er. Prosessene gjennomføres av økonomiutdannede, sertifiserte rådgivere, som har god fagkompetanse både innen HR og økonomi/regnskap/finans
N

Innledende samtaler med kandidat

N

Intervju med kartlegging av fagkompetanse og vurdering av personlige egenskaper

N

Personlighetsanalyse og evnetester på forespørsel

N

Innhenter dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring

N

Bakgrunnssjekk på forespørsel, via 3 parts leverandør

N

Referanseintervjuer med rapport til kunde

N

Oppfølging og onboarding support

FAQ
Hvor lang tid tar en rekrutteringsprosess?

Fra vi starter prosessen med å kartlegge rollen og frem til kandidaten har signert en arbeidsavtale så går det vanligvis 1-2 mnd.

Hvor stort kandidatnettverk har M4U?

M4U har en database med økonomer i Rogaland på omlag 3500 profiler, som holdes oppdatert og stadig utvides. I tillegg kommer nettverkene våre i sosiale medier. Databasen og nettverket spenner seg fra de som er under utdanning og til dem som har lang erfaring.

Hva slags fagspesialister rekrutterer M4U?

M4U er spesialisert innenfor økonomi, regnskap og finans. Innen dette brede fagområdet rekrutterer vi både på medarbeider, mellomleder, leder og toppledernivå.

Enten du trenger en controller, business controller, regnskapsfører eller økonomisjef, ta kontakt med oss, så tar vi en uforpliktende samtale rundt ditt behov.

Hvilke tester benytter M4U i rekruttering?

Vi benytter oss av SHL sin verktøykasse innenfor personlighetsanalyse, evne- og ferdighetstester. SHL sine verktøy er DNV godkjente.
I tillegg tilbyr vi også Thomas International sin personlighetsanalyse PPA.

Hvorfor tester vi kandidater når vi rekrutterer?

Først og fremst for å redusere risiko ved ansettelser. Det er nyttig og kostnadseffektivt å benytte seg av tester når man skal rekruttere en ny medarbeider. Det er dog viktig at testene måler det man ønsker å måle. En sertifisert rådgiver hos oss vil hjelpe deg med å velge ut den/de testene som vil gjøre at utvelgelsen av rett kandidat blir så treffsikker som mulig.

Forskning viser at tester, sammen med de øvrige metodene man benytter (strukturerte intervjuer, referanseintervju med flere) vil være med på å gjøre valget ditt mer presist.

Vi har sertifiserte rådgivere på SHL evne og personlighetstester (OPQ32r- Verify G+) og Thomas International sine personlighetsanalyser- og evnetester (Thomas PPA).

Rekruttering

Konsulentutleie

Kandidat