Om oss

Med stort engasjement
for folk og fag

Vi leverer rekruttering og konsulentutleie innenfor økonomi, regnskap, revisjon og finans – til alle bransjer. Med stort kandidatnettverk og resultatorientert tilnærming sørger vi for effektive prosesser der både kandidater og selskap blir fulgt opp og ivaretatt.

Teamet består av sertifiserte rekrutterere og erfarne økonomer med stort engasjement for faget og dem vi jobber for. Siden oppstarten i 2015 har vi sørget for at svært mange økonomer har funnet sin drømmejobb, og at store og små selskaper har funnet nye, dyktige kollegaer.

Vi holder til i Stavanger.

Et nisjeselskap som jobber i bredden

Fra unge talenter til ledere og fagspesialister. Fra generasjonsskifte til ekspansjon. Fra en som kan steppe inn, til en som kan utfordre eller iverksette endringer. Oppdragene våre er varierte, men fellesnevneren er mennesker. Vi skal være en like god rådgiver for kandidater som for selskapene vi jobber med.

Oversikt: Vi jobber kontinuerlig for å holde nettverket vårt oppdatert, slik at vi alltid kjenner til hvem som er tilgjengelige for nye utfordringer. I tillegg holder vi oss løpende orientert om endringer i fag, systemer og behov.

Innsikt: Vi er drevet av resultater, men aldri av hastverk. Karlegging av kompetansebehov og god dialog fra start er suksesskriterier for en vellykket ansettelse. Felles forståelse er det beste utgangspunktet for et godt resultat.

Utsikt: Både mennesker og bedrifter utvikler seg – heldigvis. Som profesjonell sparringspartner for personer og bedrifter følger vi utviklingen, og kommer med gode råd knyttet til både dagens situasjon og veien videre.

Klar for ny mulighet – eller ny medarbeider?
Kontakt oss!

Dyktige kollegaer og
konsulenter til din bedrift

Med kunder innen de fleste bransjer, har vi bred kunnskap om behovene i ulike bedrifters økonomi-, finans- og regnskapsavdelinger. Vi legger alltid vekt på å finne medarbeidere med kompetanse, motivasjon og egenskaper som gjør at de kan trives i akkurat din bedrift.

Og viktigst av alt: Vi har god oversikt over økonomene i området som søker nye utfordringer akkurat nå.

Dette er M4U

Aina Skailand

Daglig leder / Rådgiver

Aina har rekrutteringsfaget i både ryggen og fingerspissene. I tillegg til et stort og verdifullt nettverk av økonomer og ledere, er hun opptatt av de gode prosessene, de gode relasjonene og de gode verktøyene. Men aller viktigst er: Folk!

«Trygghet er viktig i alle delene av en rekrutteringsprosess. Det handler om å passe på alle sine interesser, og ha blikket rettet mot mål uten å hoppe over viktige steg på veien. Vi er et lag som jobber sammen, og kundene, kandidatene og konsulentene vi møter skal oppleve at de blir en del av det laget.»

Aina er DNV-sertifisert rekrutterer og sertifisert i ulike DNV-godkjente test- og analyseverktøy.

Fire verdier for samarbeid og lagånd

Verdiene våre utgjør kjernen i vår bedriftskultur.
I tillegg til å styrke oss som lag, bidrar de til god samhandling
med kunder og kandidater.
Vi opptrer etisk

Vi behandler kunder, kandidater og samarbeidspartnere skikkelig. Vi legger langsiktige planer, med mål om alltid å bidra til gode arbeidsvilkår for alle parter.

Vi skal være tydelige‍

Vi skal se, lytte og vise forståelse når vi samhandler med kandidater og kunder. Dette gjør oss i stand til å være tydelige og ha gode dialoger, som igjen skaper felles forståelse.

Vi er kompetente

For å kunne bidra med relevant kompetanse i møte med våre kunders varierte behov, består M4U av et sammensatt team av høyt utdannede økonomer og ledere.

Vi er resultatorienterte

Vi skal gjøre vårt beste for at du skal lykkes, uavhengig av om du er kandidat eller oppdragsgiver. Sammen sørger vi for et godt resultat!

Revidert arbeidsgiver siden 2017

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som er medlem av NHO Service og Handel. Ordningen lar bemanningsbedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis, med mål om kontinuerlig kvalitetssikring.

Som en bedrift med gyldig revisjonsbevis, viser M4U at vi har systemer for å følge med på gjeldende lover og regler, og at vi også etterlever disse i praksis. I tillegg til å kvalitetssikre egne rutiner, er vi glade for å bidra til sterkere fokus på arbeidsgiverkvalitet i bransjen som helhet.

Områdene som kontrolleres og kvalitetssikres i ordningen er:

N

Ansettelseskontrakter

N

vurdering av risikoforhold hos innleier

N

avklart ansvar for HMS

N

arbeidstid

N

lønn

N

overtidsbetaling

N

lønnsplikt ved avslutning av oppdrag

N

sykepenger

N

oppfølgning av langtidssykemeldte

N

stillingsvern

Siste revisjon ble gjennomført i juni 2023.
Les mer om ordningen her.