Om M4U

Management 4 U AS (M4U) er et lokalt eid rekrutterings- og konsulentutleieselskap med kontorer sentralt i Stavanger sentrum og på Jæren (Bryne). M4U er medlem av NHO Service & Handel og er revidert arbeidsgiver. http://www.revidertarbeidsgiver.no

Kontakt : Epost  Aina Skailand, daglig leder – mob + 47 468 36 653. E-post: aina.skailand@m4u.no

Team M4U består i dag av 4 dedikerte rådgivere:

Aina Skailand, gründer og daglig leder, har sin utdannelse fra Universitetet i Stavanger, avd Norsk Hotellhøgskole. Hun har 8 års erfaring innen rekruttering- og konsulentutleie. Hun har et bredt nasjonalt nettverk i flere bransjer og har erfaring fra forretningsutvikling, markedsføring, salg og ledelse. Aina er DNV GL sertifisert rekrutterer.

Cathrine Baklund Tunheim. Hun er ansatt som senior rådgiver i M4U og sitter til daglig ved vårt kontor på Bryne.  Cathrine har Bachelorgrad i markedsføring (BI), med spesialisering i salgsledelse. Hun har 5 års erfaring som rekrutteringsrådgiver i Stavanger og tidligere erfaring som office manager.

Camilla Løvik Andersen er ansatt som senior rådgiver i M4U. Camilla har Bachelorgrad fra Universitetet i Stavanger, avd Norsk Hotellhøgskole. Hun har videre 6 års erfaring med rekruttering og konsulentutleie i Stavangerregionen.

Fra venstre Aina, Cathrine og Camilla.