Revidert arbeidsgiver

Management 4 U er revidert arbeidsgiver

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og Handel og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet.

Revisjonen skjer hvert andre år.

Les mer om ordningen her.

RA_logo_RGB