Konsulent hos M4U

Å jobbe som konsulent hos Management 4 U AS gir deg spennende dager der du får videreutvikle deg innen ditt fagområde og vist hva du kan.Vi samarbeider tett med våre kunder og kjenner derfor godt hvordan det er å jobbe hos dem, det skaper trygghet for deg som skal ut i oppdrag.

Du blir sett og hørt, og du er en viktig brikke hos oss og kunden som du er i oppdrag hos. Du får tett oppfølging underveis i oppdraget fra din rådgiver i Management 4 U, som gir deg innspill og tilbakemeldinger fra kunde.

Management 4 U har konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte.

Videre forholder vi oss til  lover og regler (bemanningsdirektivet, likebehandlingsprinsippet og arbeidsmiljøloven) for å sikre at våre konsulenter har korrekt avlønning, trygge arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser.

Vi er medlem av NHO service & handel,  og er revidert arbeidsgiver.

Velkommen som konsulent hos Management 4 U AS!

Vi ønsker alltid dyktige medarbeidere til vårt team, ta kontakt med oss i dag!

Group of people rafting on Koprulu Canyon near Antalya, Turkey