Personlighet- og evnetester

Management 4 U’s verktøykasse inneholder ulike typer tester og analyser. Vi bruker både personlighetsanalyser og evnetester.

Hvorfor teste kandidater?

For å redusere risiko ved ansettelser. Det er nyttig og kostnadseffektivt å benytte seg av tester når man skal rekruttere en ny medarbeider. Det er dog viktig at man benytter riktig/e tester, og at testene måler det som man ønsker å måle. En sertifisert rådgiver hos M4U vil hjelpe deg med å velge ut den/de testene som vil gjøre at utvelgelsen av rett kandidat blir så treffsikker som mulig.

Forskning viser at tester vil sammen med de øvrige metodene man benytter (som strukturerte intervjuer, referanseintervju, m fl) være med på å gjøre valget ditt mer presist.

Det er som kjent ikke noe som er dyrere enn å ansette feil person.

Vi utfører personprofilanalyser som gir en presis innsikt i personens adferd på jobb.

En slik analyse vil hjelpe deg med å forstå hvordan du kan få det beste ut av kandidaten – og matche riktig kandidat til riktig stilling og kan besvare en del spørsmål som er viktig å få svar på :

  • Hva er denne kandidatens styrker?
  • Hvilke begrensninger vil påvirke deres evne til å gjøre suksess i stillingen?
  • Vil denne personen gjøre suksess i en stilling som er teknisk, kvalitets- eller standardorientert?
  • Er kandidaten resultatorientert?
  • Hvor mye detaljfokus vil denne kandidaten trives med?

Videre utfører vi evnetester, både verbale og numeriske tester. Numeriske tester vil være nyttige blant annet når vi skal måle evne innenfor forståelse og behandling av tallmateriale.

Vi har gode oppfølging og gjennomføringsrutiner i bruken av testverktøy, og sørger for å gi kandidatene tilbakelesing ihht retningslinjene.

Vi har sertfiserte rådgivere på SHL sine evne og personlighetstester (OPQ32- Verify G+) og Thomas International sine tester (Thomas PPA).

Lurer du på om du vil bruke tester neste gang du skal ansette, spør oss, vi forteller deg gjerne om mulighetene!

Team M4U