Personlighet- og evnetester

Management 4 U’s verktøykasse inneholder ulike typer tester og analyser. Vi bruker både personlighetsanalyser og evnetester.

Hvorfor teste kandidater?

For å redusere risiko ved ansettelser. Det er nyttig og kostnadseffektivt å benytte seg av tester når man skal rekruttere en ny medarbeider. Det er dog viktig at testene måler det som man ønsker å måle. En sertifisert rådgiver hos M4U vil hjelpe deg med å velge ut den/de testene som vil gjøre at utvelgelsen av rett kandidat blir så treffsikker som mulig.

Forskning viser at tester vil sammen med de øvrige metodene man benytter (som strukturerte intervjuer, referanseintervju, m fl) være med på å gjøre valget ditt mer presist.Det er som kjent ikke noe som er dyrere enn å feilansette.

Vi utfører personprofilanalyser som gir en presis innsikt i personens adferd på jobb.

En slik analyse vil hjelpe deg med å forstå hvordan du kan få det beste ut av kandidaten – og matche riktig kandidat til riktig stilling og kan besvare en del spørsmål som er viktig å få svar på :

  • Hva er kandidatens styrker?
  • Hvilke begrensninger vil påvirke deres evne til å gjøre suksess i stillingen?
  • Vil denne personen gjøre suksess i en stilling som er teknisk, kvalitets- eller standardorientert?
  • Er kandidaten resultatorientert?
  • Hvor mye detaljfokus vil denne kandidaten trives med?

Vi har sertfiserte rådgivere på SHL sine evne og personlighetstester (OPQ32- Verify G+) og Thomas International sine tester (Thomas PPA).

Lurer du på om og hvorfor du skal bruke tester når du skal ansette, spør oss

Team M4U