Testverktøy

Management 4 U sin verktøykasse inneholder ulike typer tester, vi er sertifisert på flere ulike analyseverktøy.

Det kan være nyttig og kostnadseffektivt å benytte seg av en tester når man skal rekruttere en ny medarbeider. En test vil sammen med de øvrige metodene man benytter (som intervju, referanseintervju, m fl) være med på å gjøre valget mer presist. Det er som kjent ikke noe som er dyrere enn å ansette feil person.

Vi utfører personprofilanalyser som gir en presis innsikt i personens adferd på jobb.

En slik test vil hjelpe deg med å forstå hvordan du kan få det beste ut av kandidaten – og matche riktig kandidat til riktig stilling og kan besvare en del spørsmål som er viktig å få svar på :

  • Hva er denne kandidatens styrker?
  • Hvilke begrensninger vil påvirke deres evne til å gjøre suksess i stillingen?
  • Vil denne personen gjøre suksess i en stilling som er teknisk, kvalitets- eller standardorientert?
  • Er kandidaten resultatorientert?
  • Hvor mye detaljfokus vil denne kandidaten trives med?

Videre utfører vi evnetester, som sier noe om tallforståelse, resonneringsevne, begrepsforståelse og oppfatningshastighet. Denne type tester er nyttige blant annet når vi skal ansette i økonomistillinger.

Vi har gode rutiner på bruk av testverktøy, og sørger for å gi kandidatene tilbakelesing ihht retningslinjene.

Lurer du på om du vil bruke tester neste gang du skal ansette, spør oss, vi kommer gjerne å presenterer mulighetene!

Thomas logo