Konsulentutleie innen økonomi og finans

M4U er spesialisert på konsulentutleie innen økonomi, regnskap, lønn, revisjon, finans- alle nivåer.  

M4U har i 6 år levert dyktige økonomer i Stavangerregionen til ulike bransjer, til store og små selskaper. M4U brenner for fagområdet, og vi har opparbeidet oss mye kunnskap om hva våre kunder trenger av kompetanse i sine økonomi, finans og regnskapsavdelinger.

Vi vet at en økonom som er spesialisert innenfor en bransje vil trenge noe tid for å lære seg en ny bransje, og derfor er det vktig med et bredt kontaktnett av kandidater, slik at dersom du trenger en økonom som kjenner «driverne» i din bransje, så er sjansen stor for at vi har disse i vår pool og/eller nettverk.

Vi har en gruppe konsulenter som er fast ansatt hos oss og som vi leier ut på ulike oppdrag. Denne gruppen utvides stadig og kompetansen vår styrkes. I tillegg til disse konsulentene, searcher vi kandidater på oppdrag for våre kunder.

Når vi intervjuer kandidater, kartlegger vi fagkunnskapene kandidatene har innenfor det feltet de har jobbet innenfor, enten de er regnskapsførere, revisorer, controllere eller har erfaring som cfo’er.  Alt dette for at kandidaten og kunden som leier han/henne inn skal oppleve en god match.

Innenfor regnskap og revisjon går den digitale utviklingen raskt. Vi tilpasser oss denne, og tilbyr konsulenter med riktig kompetanse.

M4U kan løse oppdrag ved f.eks:

 • Prosjekter kort og lang varighet
 • Permisjoner
 • Kort- og langtids sykefravær
 • Kortere og lengre perioder med «topper» i aktivitetsnivået

M4U har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulenten/e som omfatter; lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikring og pensjon.Vi følger opp konsulenten og sørger for god kommunikasjon gjennom hele oppdraget.

Utvalg av rollene og områdene innen økonomi vi kan hjelpe våre kunder med (både konsulenter og fast rekruttering):

 • CFO
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Konsernregnskapssjef
 • Regnskapsmedarbeider
 • Fakturamedarbeider
 • Autorisert regnskapsfører
 • JV accountant
 • Lønnsmedarbeider
 • Lønningssjef
 • Finansrådgivere med AFR
 • Business controller
 • Project controller
 • Regnskapscontroller
 • Cost controller
 • Treasury accountant
 • Corporate finance
 • Compliance officer
 • Intern revisor
 • Intercompany accountant
 • Risk analyst
 • Business analyst
 • Inkassomedarbeider
 • Skatterådgivere
 • Registrert revisor
 • Statsautorisert revisor
 • Revisjonsmedarbeider
 • Nyutdannede med bachelor i regnskap/revisjon eller master innenfor økonomi/regnskap/revisjon/finans
 • Konsulenter med høy systemkompetanse innen ERP og regnskapssystemer
 • Prosjektteam innen økonomi/regnskap/finans/revisjon- på forespørsel

Kontakt oss så finner vi  en løsning sammen med deg!