Konsulentutleie og fagspesialister

Management 4 U er spesialisert på utleie av innen økonomi, regnskap, finans- alle nivå.  Vi tilbyr også fagspesialister innen Adm/HR/innkjøp/IT/HMS/Salg/markedsføring.

Vi løser konsulentoppdrag som f.eks:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Kort- og langtids sykefravær
 • Ved korte/ lengre perioder med «topper» i aktivitetsnivå
 • (Rekruttering direkte er også mulig dersom dette passer bedre for din bedrift).

Management 4 U har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulenten; lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon m.m. Vi følger opp konsulenten og sørger for god kommunikasjon gjennom hele oppdraget.

Innenfor regnskap og revisjon går den digitale utviklingen raskt. Vi tilpasser oss denne, og tilbyr konsulenter med riktig kompetanse. Spør oss- så tar vi et uforpliktende møte og hører hva din bedrift trenger hjelp til.

Her er et utvalg av rollene innen økonomi som vi kan hjelpe med:

 • CFO
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Regnskapsmedarbeider
 • Autorisert regnskapsfører
 • JV accountant
 • Payroll/ Lønn
 • Finansrådgivere med AFR
 • Business controller
 • Project controller
 • Cost controller
 • Treasury accountant
 • Corporate finance
 • Risk analyst
 • Business analyst
 • Inkassomedarbeider
 • Skatterådgiver
 • Registrert revisor/Statsautorisert revisor/revisjonsmedarbeider
 • Nyutdannede -Bachelor/ Master innenfor økonomi/regnskap/revisjon/finans
 • Konsulenter med bred systemkompetanse på cloudbaserte programmer som kan hjelpe deg med å velge nytt system, delta i implementeringen og sørge for at alt er korrekt og at det fungerer ute i avdelingene i etterkant

Kontakt oss vi finner en løsning på ditt behov.

Group of people rafting on Koprulu Canyon near Antalya, Turkey