Konsulentutleie og fagspesialister

Management 4 U er spesialisert på utleie innen økonomi, regnskap, finans- alle nivåer.  Videre tilbyr vi fagspesialister og ledere innen Admin/HR/innkjøp/IT/HMS/Salg/markedsføring/kommunikasjon.

Vi løser konsulentoppdrag som f.eks:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Kort- og langtids sykefravær
 • Ved korte/ lengre perioder med «topper» i aktivitetsnivå

Management 4 U har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulenten;

lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon m.m. Vi følger opp konsulenten og sørger for god kommunikasjon gjennom hele oppdraget.

Innenfor regnskap og revisjon går den digitale utviklingen raskt. Vi tilpasser oss denne, og tilbyr konsulenter med riktig kompetanse. Spør oss- så tar vi et uforpliktende møte og hører hva din bedrift trenger hjelp til.

Her er et utvalg av rollene innen økonomi som vi kan hjelpe med:

 • CFO
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Regnskapsmedarbeider
 • Autorisert regnskapsfører
 • JV accountant
 • Lønnsmedarbeider/ lønningssjef
 • Finansrådgivere med AFR
 • Business controller
 • Project controller
 • Cost controller
 • Treasury accountant
 • Corporate finance
 • Risk analyst
 • Business analyst
 • Inkassomedarbeider
 • Skatterådgiver
 • Registrert revisor/Statsautorisert revisor/revisjonsmedarbeider
 • Nyutdannede -Bachelor/ Master innenfor økonomi/regnskap/revisjon/finans
 • Konsulenter med høy systemkompetanse innen regnskap- og ERP systemer

Kontakt oss vi finner en løsning på ditt behov.

Group of people rafting on Koprulu Canyon near Antalya, Turkey