Konsulentutleie og fagspesialister

Management 4 U (M4U) har spesialisert seg på konsulentutleie og bemanning innen økonomi, regnskap, revisjon, finans- alle nivåer.  

M4U har i mer enn 5 år levert økonomer i Stavangerregionen til ulike bransjer, til store og små selskaper. Vi vet at en økonom som er spesialisert innenfor en bransje vil trenge noe tid for å lære seg en ny bransje, og derfor er det vktig med et bredt kontaktnett av kandidater, slik at dersom du trenger en økonom som kjenner «driverne» i din bransje, så er sjansen stor for at vi har disse i vår pool og/eller nettverk.

Videre så kartlegger vi grundig kunnskapene kandidatene har innenfor det feltet de har jobbet, enten de er regnskapsførere, controllere eller cfo’er.  Alt dette for at kandidaten og kunden som leier han/henne inn skal oppleve en god match.

Innenfor regnskap og revisjon går den digitale utviklingen raskt. Vi tilpasser oss denne, og tilbyr konsulenter med riktig kompetanse.

M4U kan løse oppdrag ved f.eks:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Kort- og langtids sykefravær
 • Kortere og lengre perioder med «topper» i aktivitetsnivået

M4U har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulenten/e som omfatter; lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikring og pensjon.Vi følger opp konsulenten og sørger for god kommunikasjon gjennom hele oppdraget.

Utvalg av rollene og områdene innen økonomi vi oftest hjelper våre kunder innenfor:

 • CFO
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Konsernregnskapssjef
 • Regnskapsmedarbeider
 • Fakturamedarbeider
 • Autorisert regnskapsfører
 • JV accountant
 • Lønnsmedarbeider
 • Lønningssjef
 • Finansrådgivere med AFR
 • Business controller
 • Project controller
 • Regnskapscontroller
 • Cost controller
 • Treasury accountant
 • Corporate finance
 • Compliance officer
 • Intern revisor
 • Intercompany accountant
 • Risk analyst
 • Business analyst
 • Inkassomedarbeider
 • Skatterådgivere
 • Registrert revisor
 • Statsautorisert revisor
 • Revisjonsmedarbeider
 • Talenter-Nyutdannede Bachelor i regnskap/økonomi
 • Master innenfor økonomi/regnskap/revisjon/finans
 • Konsulenter med høy systemkompetanse innen ERP systemer
 • Prosjektteam innen økonomi/regnskap/finans/revisjon- på forespørsel

Kontakt oss så finner vi  en løsning sammen med deg!