Konsulentutleie og fagspesialister

Management 4 U er spesialisert på utleie og rekruttering innen økonomi, regnskap, revisjon, finans- alle nivå.  

Vi løsr konsulentoppdrag ved f.eks:

 • Prosjekter, permisjoner, kort- og langtids sykefravær og ved perioder med «topper» i aktivitetsnivå

Management 4 U har det fulle arbeidsgiveransvar for konsulenten/e som omfatter; lønn, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikring, pensjon m.m. Vi følger opp konsulenten og sørger for god kommunikasjon gjennom hele oppdraget.

Innenfor regnskap og revisjon går den digitale utviklingen raskt. Vi tilpasser oss denne, og tilbyr konsulenter med riktig kompetanse.

Utvalg av rollene og områdene innen økonomi vi hjelper våre kunder med:

 • CFO
 • Økonomisjef
 • Regnskapssjef
 • Regnskapsmedarbeider
 • Fakturamedarbeider
 • Autorisert regnskapsfører
 • JV accountant
 • Lønnsmedarbeider
 • Lønningssjef
 • Finansrådgivere med AFR
 • Business controller
 • Project controller
 • Regnskapscontroller
 • Cost controller
 • Treasury accountant
 • Corporate finance
 • Compliance
 • Internkontroll og internrevisjon
 • Intercompany accountant
 • Risk analyst
 • Business analyst
 • Inkassomedarbeider
 • Skatterådgivere
 • Registrert revisor/Statsautorisert revisor/revisjonsmedarbeider
 • Talenter-Nyutdannede Bachelor/ Master innenfor økonomi/regnskap/revisjon/finans
 • Konsulenter med høy systemkompetanse innen regnskap- og ERP systemer
 • Prosjektteam innen økonomi/regnskap/finans/revisjon- spør oss

Kontakt oss vi finner en løsning sammen med deg.

Group of people rafting on Koprulu Canyon near Antalya, Turkey