Samfunnsansvar

Coronavirus (COVID-19)

Vi i M4U følger situasjonen tett og holder oss oppdatert på råd fra FHI samt utviklingen hos våre kunder. Vi har innført interne rutiner og preventive tiltak for smitteforebygging, noen av disse er listet nedenfor:

  • Regelmessig hånddesinfeksjon eller håndvask, daglig desinfeksjon av mobil, pult, dørhåndtak, datautstyr m.m.
  • Ingen håndhilsning
  • Begrensning av fysisk kontakt og møter
  • Tilrettelegging og gjennomføring av digitale møter og intervjuer ved bruk av f.eks. Teams og videokonferanseutstyr
  • Vi unngår arrangement og møter over 50 personer
  • Begrensning av tjenestereiser, samt reiseforbud ihht FHI
  • Vi følger opp våre ansatte konsulenter tettere enn tidligere for å sikre dialog

Mange av våre kunder og samarbeidspartnere opplever nå store utfordringer. Vi håper tiltakene som nå settes i kraft av myndighetene vil begrense skadeeffekten og ønsker selv å bidra til å forebygge smitte – vi har alle et stort samfunnsansvar her. I utfordrende situasjoner er det ekstra godt å stå sammen og ta ansvar.

Vi i M4U er fullt tilgjengelige for våre kunder og ansatte, men tar det meste av kommunikasjonen digitalt der det er mulig og hensiktsmessig.

M4U oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, ved å følge de rådene som kommer fra myndighetene. Alt blir bra!

Her er link til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/