Samfunnsansvar

Coronavirus (COVID-19)

Vi i M4U følger situasjonen tett og holder oss oppdatert på råd fra FHI samt utviklingen hos våre kunder. Vi har allerede innført interne rutiner og preventive tiltak for smitteforebygging, noen av disse er listet nedenfor:

  • Regelmessig hånddesinfeksjon eller håndvask, daglig desinfeksjon av mobil, pult, dørhåndtak, datautstyr m.m.
  • Ingen håndhilsning
  • Begrensning av fysisk kontakt og møter
  • Tilrettelegging og gjennomføring av digitale møter og intervjuer ved bruk av f.eks. Skype og videokonferanseutstyr
  • Vi unngår arrangement med over 50 personer
  • Begrensning av tjenestereiser, samt reiseforbud til utsatte områder

Mange av våre kunder og samarbeidspartnere opplever nå store utfordringer. Vi håper tiltakene som nå settes i kraft av myndighetene vil begrense skadeeffekten og ønsker selv å bidra til å forebygge smitte – vi har alle et stort samfunnsansvar her. I utfordrende situasjoner er det ekstra godt å stå sammen og ta ansvar.

Vi i M4U vil fortsette å være fullt tilgjengelige for våre kunder og ansatte, men vil ta det meste av kommunikasjonen på telefon og Skype i en periode fremover.

M4U oppfordrer alle til å ta vare på hverandre, ved å følge de rådene som kommer fra myndighetene. Dette klarer vi sammen!

Her er link til oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/