Ønsker du å redusere risikoen for feilansettelser?

De fleste som har rekruttert medarbeidere vet at det noen ganger viser seg at den man har ansatt ikke har den kompetansen eller motivasjonen man forventet, og som er nødvendig i stillingen. Svært ofte skyldes dette at vi ikke har hatt en kvalitativt god nok rekrutteringsprosess.

Feilansettelser koster i snitt halvannen årslønn. Ja du leste riktig! (Stabile 2013)

Derfor kan det være nyttig å vurdere å bruke litt tid og ressurser på planlegging av selve rekrutteringsprosessen. Ved å planlegge og bruke riktige vurderingsmetoder kan du redusere risikoen betydelig.

Når man skal rekruttere en person er det først og fremst viktig å avklare de viktigste arbeidsoppgavene i en jobb. Deretter kan man se på hvilke krav som må settes til personen som skal inn i stillingen. Når dette er på plass kan man se nærmere på hvilke vurderingsmetoder man skal benytte for å finne den riktige kandidaten.

Avklaringene nevnt ovenfor er det vi kaller jobbanalysen.

Når man deretter utarbeider en stillingsutlysning, er det viktig å bruke det man har kommet frem til i jobbanalysen, for å trekke til seg de riktige søkerne.

Noen ganger så kan man lese i stillingsutlysninger:

Eks: «Riktig kandidat er nøyaktig, strukturert, utadvendt, proaktiv og effektiv «. I tillegg må personen ha stor arbeidskapasitet, fleksibel, ha gode samarbeidsevner og språkkunnskaper».

I mange tilfeller, så ønsker vi at den vi skal ansette skal være en «super-kvinne/mann», det er i praksis helt umulig å finne en kandidat som har «alt» som i eksemplet over.

Hvis man da har forberedt seg godt, og foretatt en god jobbanalyse, vil man lettere kunne «skrelle» listen slik at man blir mer spesifikk i utlysningen, på hva som virkelig må være på plass hos kandidaten. Det vil da gjøre jobben i den videre prosessen noe lettere.

Så dagens råd- når du skal rekruttere- bruk tid på å utarbeide en god jobbanalyse, så er du et skritt på veien til å finne riktig medarbeider.

Lykke til!